Jels Skoles mål

Virksomhedens mål:

Jels Skoles overordnede mål er at formidle viden på den bedst tænkelige måde.

Dette opnås gennem kvalitet og alsidighed i undervisningen, men også ved at gøre eleverne selvhjulpne og ansvarsbevidste.