Fravær

Det er vigtigt, at forældrene respekterer skolen som en arbejdsplads for både elever og lærere, og at skolen har høj prioritet i barnets tilværelse. Det betyder bl. andet at lægebesøg, frisørtider, forlystelser og familiesamvær placeres uden for skoletiden. Ferierne holdes i skolens ferier, og at arbejde og fritidsinteresser planlægges, så skolen ikke forsømmes. Enhver anmodning om friagelse fra skolen bør overvejes nøje.

 

Alt fravær formidles til kontaktlæreren med angivelse af fraværsdage og årsag. Syge børn holdes hjemme. Bliver et barn sygt i løbet af skoledagen, vil skolen underrette en af forældrene, og det forventes, at forældrene i løbet af rimelig tid tager hånd om barnet.

 

Ved fravær af anden grund end sygdom skal der forudgående søges herom. Fravær en enkelt dag kan bevilges af klasselæreren, mens fravær på 2 dage og derover kun kan bevilges/registreres af skolens ledelse. Det påhviler forældre og barn efterfølgende at indhente det forsømte.