Overordnet beskrivelse af førskole-tilbuddet

Formål

Mål

Førskoletilbuddet skal indholdsmæssigt være fuldt på højde med tilbuddet i børnehaverne. Det betyder at:

Førskolegruppen skal fungere som en lille enhed i et større fællesskab.

Fokusområder

Leg

Legen er vigtig. Via leg lærer og udvikler børnene sig. De gør erfaringer om sig selv og med hinanden. De forhandler, kommunikerer og argumenterer. Planlægningen forud for en leg er en vigtig del af læringen - og af legen. Tolerance, hensyntagen, selvværd og selvstændighed skal kunne integreres i opbygningen af de forskellige interesser og regler, der er nødvendige for at deltage i en leg. 

Pædagogiske læreplaner - med udgangspunkt i skoleparathed

Der tages udgangspunkt i det enkelte barns alsidige personlighedsudvikling. Det betyder at der arbejdes med:

Introduktion til børnehaveklasse

Børnehaveklasselederne vil i førskoletilbuddet gøre børnene bekendt med deres læringsmiljø. Børnene vil på den måde have lært børnehaveklasselederen godt at kende inden skolestart. Børnene får kendskab til klasselokalerne og skolens øvrige lokaler. Samtidig får skolen gode forudsætninger for at sammensætte børnehaveklasserne bedst mulig, når der er børn til flere klasser. Tidsplan med målsætning og indhold bliver hvert år udarbejdet af de involverede parter. 

Fællesskab og tryghed

I førskoletilbuddet lærer børnene at fungere sammen i en gruppe, tage hensyn til hinanden, hjælpe hinanden og se forskelligheder som en styrke. Ved ugentlige besøg på skolen sikrer vi, at børnene er bekendte med det nye miljø før overlevering fra førskole til skole. De lærer, at være sammen i nye rammer, men fortsat i en forudsigelig og tryg hverdag. Samtidig sikrer vi, at en del af de voksne børnene møder i skolen er kendt fra førskolen. 

Samarbejdspartnere, herunder forældresamarbejde

I førskoletilbuddet vil der fortsat være et tæt samarbejde med fagpersoner som fx. talepædagog. psykolog, sagsbehandlere og fysioterapeut. Der laves aftaler omkring indhold og ansvarsområder mellem førskolens voksne, børnehaveklasselederne og SFO-personalet. Ligeledes holdes der overleveringsmøder med de børnehavepædagoger der er ansvarlige for gruppen af førskolebørn. I forældresamarbejdet lægges der vægt på en positiv kontakt og gensidige informationer. I slutningen af førskoletilbuddet vil der være mulighed for en forældresamtale. 

Opsyn

Børnene i førskoletilbuddet er under opsyn af voksne, ligesom de var i børnehaven. I SFO'en føres der, i modsætning til førskoletilbuddet, periodisk tilsyn med børnene.