AKT – ordning på Jels skole
(Adfærd – Kontakt og Trivsel)
 
 
Hjælp!!!!!: ”Mit barn trives ikke”
 
På Jels skole er der afsat en pulje af timer til varetagelse af AKTopgaver. Her hjælper vi  børn, der i en periode af deres liv mistrives eller har det svært - ikke med faglige vanskeligheder, men med sig selv eller i relation til kammerater/familie. Hjælpen gives i tæt samarbejde med forældre og de voksne på skolen, der er væsentlige for barnet, således at både skole, hjem og SFO støtter hinanden i løsningen af barnets mistrivsel.
Afhængig af problemets omfang og karakter kan PPR, socialforvaltning og sundhedspleje blive inddraget, men med forældres accept.
 
Hjælp kan også ydes til grupper af elever eller hele klasser, der fungerer skidt med hinanden. I nogle tilfælde inddrages forældre heri, i andre handler skolen selv afhængig af problemets omfang.
 
Brug for hjælp - hvordan???:
 
De, der har eller observerer problemet,kan henvende sig og få hjælp. Som forældre kan du således selv kontakte os  på skolen. Det kan en pædagog fra SFO,en lærer eller en elev på skolen også.
 
 
AKT –lærer
Birthe Thorup