Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Jels Skole

Glæden ved at lære - glæden ved at være

 

Ordensregler

 

1. Tilsyn på skolen fra kl. 8.00 og 10 min. efter sidste undervisningstime.

2.For både elever og medarbejdere er det vigtigt, at samværet på skolen er præget af tryghed og 
   gensidig tillid.
      

3. Det er vigtigt, at man viser hensyn til hinanden og hinandens ting. 
 
4. På skolen må den nødvendige arbejdsro og orden være til stede.

        5. Færdsel i klasseværelser og på gange skal foregå roligt.

        6. Skolens område må ikke forlades i skoletiden.

        7. Skolens ting skal behandles ordentligt, og ødelagte ting skal erstattes.

        8. Cykler og knallerter skal trækkes på skolens område

        Mobiltelefoner må ikke benyttes i undervisningstiden.

        Ved gentagne overtrædelser af forbudet inddrages mobiltelefonen.

        Den kan efterfølgende afhentes på kontoret af forældrene.